Jdi na obsah Jdi na menu
 


 --Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. --Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.                                                  
–Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.          
--
Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.                                          
  
--Přátelství pramení z nedorozumění.                                                                                                 
  
--Přátelství širokých vrstev lidu je vladaři nezbytné; jinak se ve zlých dobách nemá oč opřít.   
--Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.                   
--Přátelství závisí nejen na partnerovi, ale i na čase a okolnostech.                                   
--Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce.                      
--Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti; láska ze síly, rozkoše a hrůzy.                  
--Moudrost nepřátel mi nikdy neuškodila tak, jako hloupost přátel.                                         
 --Bez přátelství není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.                                   
--Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.                                                      
--Přátelé jsou to nejbáječnější na světě. Teda, jestli je máš.                                               
--Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.                                         
--Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přátel.                                                                   
 --Přátelství jednoho moudrého je lepší, než přátelství všech nerozumných.       
--V nouzi poznáš přítele. S přítelkyní se ale rozluč.                                           
--V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá pytel mouky.         
--Podej přátelům ruku, ale neměj u toho zavřené prsty.                   
--Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.                                                                       
 
--Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.                                                 
--Přátelé mých přátel jsou i mými přáteli.                                             
--Drž se nové cesty a starého přítele.                                                                   
 
--Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.                             
 
--Hedvábnou rukou přátele vybírej a drž železnou.                                  
--Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.  
 --Smích není špatným začátkem přátelství a je jeho nejlepším koncem          
--Přátelství, které mohlo zmizet nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.                              
--Přátelství, jež nesvázala moudrost může pošetilost snadno rozvázat.        
 
--Přátelství je láska bez křídel.                                                 
 
--Kdybychom psi naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele            
 
--Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.                     

--Přátelství je součást lidského štěstí.                                                                                       
--Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to.                 
--Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!                 

 --Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.            
--Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.                                

--Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství                            
--Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje                                                                   
--Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věr.                    
   
--Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.                        
--Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.       
 --Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.            
  --Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.                
 
--Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas.                                                                       
 
--Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.                                    

 --Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.       
 
--Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.                      
 
--Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.            
 
--Přátelství je jako provaz. I když se naváže, uzel zůstává.                 
--Kdo je to skutečný přítel? První člověk, který přichází když celý svět odešel.                 
--Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a i přes to vás má rád.                                  
  --přátelství dvou žen není přátelství. Je to pouze spiknutí proti té třetí.                           

 --Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.                                            
 
--Přítel je osoba, se kterým se odvažujete být sám sebou.                       

   --Zavřete oči nad chybami druhých a otevřou se vám dveře přátelství.                    

--Přítel je jedna duše ve dvou tělech.                                          
 --Přátelství, které spěje ke konci, ve skutečnosti nikdy nezačalo.                       
--Špatný přítel je jako stín. Za slunného dne se ho nezbavíš, přijdou mračna a nenajdeš ho.   
--Člověk nemůže mít lepší epitaf než ten, jenž je v srdci jeho přátel.                     
--Dobrý přítel vám řekne, že máte špenát mezi zuby.                                                 
--Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až umřeš.                                                   
  
--Platonické přátelství je období od prvního pohledu do prvního polibku.                        
--Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.           
--Je-li pravda, že v každém příteli je nepřítel, není pak také pravda, že v každém nepříteli je i přítel?                          
--Zestárneš. Budeš mít vrásky, nosit brýle a umělý chrup. Pro svého přítele ale vždycky budeš kamarádem ze školy.      
 --Přátelství je určité poslání lásky                                                                                                      
--Přátelům, kteří mají opravdovou cenu, se dá zatelefonovat i ve čtyři ráno.                              
--Přítel je tou částí člověka, která je určena tobě, a otevírá ti bránu, kterou by asi nikdo jiný neotevřel.                    
--Umřel snad někdo, aniž by mu alespoň jeden z jeho přátel nešlápl na nohu?                 
--Vybrat si přítele znamená dát mu přednost před ostatními. Obětovat se pro něj znamená dát mu přednost před sebou samým.                      
--Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřátel i přátel. Ten první, aby tě pomluvil a ten druhý, aby ti to přišel říci.             
--Nic není bolestivější než zklamání, jehož příčinou je přítel.                        
--Přátelství je jako ozvěna. Dá tolik, kolik dostane.                                          
 
--Opravdové přátelství je jako světluška. Svítí tím víc, čím je větší tma.                              
--Přátelství má takovou hodnotu, natolik je ten první upřímný druhému, a natolik si je ten druhý jist věrností prvního.               
--Přátelství čerpá z mnoha pramenů. Nejvíce ze vzájemné úcty.                
 
--Odmítl jsem přátelství dvou lidí. Toho prvního, protože mi neřekl nic o sobě. A toho druhého, protože se mnou nikdy nemluvil o mně.                       
--Kdo má tisíc přátel, nemá žádného, na kterého by se mohl spolehnout. Kdo má jednoho nepřítele, potká se s ním všude.           
--V přátelství nemá hodnotu to, co se říká, ale to, co není třeba říkat.                          
 
--Máš-li přítele, navštěvuj jej často, neboť cesta, po které se nechodí zarůstá trním a křovím.   --Jediný způsob, jak získat přítele je být přítelem.                                                         
--Zůstaň! To je okouzlující slovo v přítelově slovníku.                                                               
--Každý by měl mít natolik velký hřbitov, aby tam mohl pohřbívat chyby svých přátel.                   --Je smutné objevit, že nemáme přítele až ve chvíli, kdy ho potřebujeme.                                     
--Opravdové přátelství rozdělí jenom smrt, nikoli osud.                                          
--Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají je.             
--Opravdové přátelství nemluví, ale jedná.                                 
--Přítel, který se změní podle toho, jak se změním já, a který přitaká na to, co říkám já, je mi na nic. To dělá mnohem lépe můj stín.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář