Jdi na obsah Jdi na menu
 


citááátyyyy o přátelstvííí

25. 11. 2006

Přátelství:

Přítel je ten který přichází,
když ostatní odcházejí.

Nevracej se ke starým napájedlům jenom pro vodu,
čekají tam na tebe přátelé a sny.
Africké přísloví

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.
Aristoteles

Přátelství zdvojnásobuje radosti
a na polovinu zmenšuje bolest.
Bacon

Ten, kdo nemá upřmných přátel,
je vlastně sirotkem.
Bacon

Přátelství násobí radost a dělí žalost.
Bacon

Člověk umírá tolikrát,
kolikrát ztratí přítele.
Bacon

Sobectví je jed každého přátelství.
Balzac

Láska může zemřít na pravdu,
přátelství na lež.
Bonnard

Přátelství je láska bez křídel.
Byron

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.
Cicero

V přátelství není horší nákazy
nežli lichocení.
Cicero

Zapomínat starých přátelství pro nová
je jako vyměňovat plody za květy.
Cicero

Když se nám vede dobře,
znají nás přátelé,
když se nám vede zle,
pak zase my známe své přátele.
Collins

Nemůžete jeden druhému důvěřovat?
Pak si také nemůžete navzájem pomoci!
Čapek Jan

Mám přátele!
Musím si říci s údivem.
A se stejným údivem:
čím jsem si je zasloužil?
Čapek Jan

Přátelství jednoho moudrého
je lepší než přátelství všech nerozumných.
Demokritos

Kdo nemá jediného přítele,
toho život nestojí za to,
aby byl žit.
Demokritos

Buďme krajně podezíraví
vůči takovým výrokům našich přátel,
které jsou nám k prospěchu.
Descartes


Přátelství stejně jako láska,
pramení z nedorozumění.
Dygat

Bez důvěry není přátelství.
Epikuros

Sobě dobře činí,
kdo činí dobře svým přátelům.
Erasmus Rotterdamský

Děláš-li si nové přátele,
nezapomínej na staré.
Erasmus Rotterdamský

Kolika lidem jsi dnes řekl,
že je máš rád?
Fulghum

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku a drž se s ostatníma pohromadě.
Fulghum Robert

Máš-li dobrého přítele,
máš víc než on.
Fuller

Zločinci se mohou spolčit,
ne však spřátelit.
Goya

Účinná láska k bližnímu,
to není kotrmelec se slečnou na kanapi,
ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
Hrabal

Přítel je, kdo o vás ví všechno
a má vás pořád stejně rád.
Hubbard

Příteli, chtěl bych tě rozveselit,
budu ti vyprávět o svém nejnovějším zármutku.
Irzykowski

Člověk někdy neví co má,
dokud to neztratí.

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně
vůbec neznamená milovat ji
celou tu dobu bez přestání.
Achard

Vybral jsem si;
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain

Láska neodpouští buď nic anebo všechno.
Balzac

Čím více pracuješ,
tím méně miluješ.
Balzac

Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten,
komu jsme ji dali.
Benešová

Nikdy si nevybírej lásku (partnera)
podle výhodnosti.
Bílá Lucie

Když ti, kdo se milovali,
zapomenou na něžnost,
zůstane smrti málo, co by jim vzala.
Byron

V lásce se střídá radost a bolest.
Byron

Je to osoba,
s kterou se odvažujete být sám sebou.
Crane

Těla se v lidech milují častěji než duše.
Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen,
možná že vůbec nepoznal lásku.
Čapek Jan

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka,
s kterým žijeme.
Černyševskij

Kouzlo první lásky je v tom,
že nevíme, že taky jednou skončí.
Disraeli

Co už nelze uskutečnit v lásce,
nechť se stane aspoň v nenávisti.
Dygat

V okamžiku lásky vše trvá navždy
a nic víc neexistuje.
Eluard

Ten, kdo nemiluje,
nemá vědět,
že je někým milován.
Epiktetos

Není zamilován,
kdo nemiluje navždy.
Euripides

Muž a žena dohromady vytvářejí
teprve skutečného člověka.
Feuerbach

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím,
že ji vyhlásilo za hřích.
France

Často se zamilováváme ze stejných důvodů,
z jakých pak všechno zkrachuje
Fulghum Robert

Utkání v lásce se nekoná jen proto,
že se setmí nebo začne pršet:-)
Fulghum Robert

Hraj fér!!!
Fulghum Robert

Je velký rozdíl mezi první láskou a okamžikem,
kdy na lásce poprvé záleží
Fulghum Robert

Opakem pravé lásky není nenávist,
ale lhostejnost.
Fulghum Robert

Základní otázka každé lásky:
"Jestliže mě pořád miluješ,
budeš mě milovat i když odejdu?"
Fulghum Robert

Láska je nejvyšší výhra,
ale taky hromada smetí.
Fulghum Robert

Láska má příchuť věčnosti,
ale taky je to pořádné sousto ničeho.
Fulghum Robert

Máme jedině tu lásku,
již doopravdy žijem.
A jedině ta láska, kterou máme
je opravdová.
Fulghum Robert

Někdo tvrdí, že Bůh je láska.
Někdo že láska je Bůh.
A já říkám, že láska je posvátná.
Fulghum Robert

Žádný vtah nezačíná v nebi.
Fulghum Robert

Dokud žijete - milujte se navzájem,
a neste si následky.
Fulghum Robert

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe,
on ví a já vím.
A naše srdce se přesto usmívají.
Fulghum Robert

Láska vám může srdce naplnit,
pak zlomit
a to zlomené srdce zase vyléčit.
Fulghum Robert

Láska je slepá a
láska taky otevírá oči.
Fulghum Robert

Láska je veličina aktivní,
není to rybník, ale řeka.
Fulghum Robert

Z lásky se vám může chtít umřít,
ale taky můžete pro lásku žít.
Fulghum Robert

Lépe být smutný s láskou
než veselý bez ní.
Goethe

Chceš-li hodnou ženu,
buď správným mužem.
Goethe

Dokud muž ženu miluje,
hovoří s ní hlavně o ní;
přestane-li ji milovat,
hovoří s ní o sobě.
Goethe

Ukrutně se mýlíme ne v tom,
že ona nás miluje,
ale že my milujeme ji.
Guitry

Když je nám už lhostejná,
pak je žena na klíně velká přítěž.
Guitry

Toužíme být milováni brutto, nikoli netto.
Hebbel

Lépe je nemít než ztratit.
Hebbel

Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně,
ale co je to láska,
to nikdo pořádně neví.
Heine

Zamilovanost je choroba,
která se léčí sňatkem.
Hilarová

Lásky některých lidí
jsou jenom následky dobrých večeří.
Chamfort

Je-li jejich vzájemná láska ušlechtilá a svobodná,
může nalézt hrdinné vyjádření v tom,
že se oba dobrovolně stanou otroky.
Chesterton

Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
Chesterton

Miláčku, zapomeňme na všechno,
co se mezi námi nestalo.
Ionesco

Od toho se dva dávají dohromady,
aby se doplňovali.
Jin Jang

Komu láskou nezpůsoben žal,
ten též blaho lásky nepoznal.
Jungmann

Nemiluji tebe, spíše svou existenci:
je mi dána tvým prostřednictvím.
Kafka

Chtěl bych,
aby nebe nebylo modrý,
aby voda nebyla mokrá,
abych nemiloval svou ženu.
Poslední skaut


...podle toho poznáš,
že jsi narazil na někoho extra.
Když můžeš tu hubu na chvíli zavřít
a příjemně sdílet ticho.
Pulp Fiction

Jsou rodiče,
kteří se mstí svým dětem za to,
že je od začátku špatně vychovávali.
Carmen Silva

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle...
musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe
a jinak je nechat na pokoji.
Goethe

Nejsnadnější způsob jak ztratit důvěru a úctu mladých
je dávat jim nekonečné rady.
Hemingway

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš,
aby se k tobě chovaly tvé děti.
Isokrates

Od starého vola učí se orat mladší.
Iuvenalis

Důkladně se umoudřím,
ale umět v tom chodit už nebudu.
Cézanne

Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.
Cocteau

Stáří je parazit vlastního mládí.
Čapek Karel

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět.
Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Čapek Karel

Humor je sůl země,
a kdo je jím dobře prosolen,
uchová se dlouho čerstvý.
Čapek Karel

Je třeba usilovat o to,
aby každý viděl a věděl víc,
než viděl a věděl jeho otec a děd.
Čechov

Doufám, že budu studentem až do konce života.
Čechov

Otcovo sebeovládání
je pro děti nejlepším poučením.
Demokritos

Čím promyšleněji lidé jednají,
tím účinněji je může postihnout náhoda.
Durrenmatt

Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii.
Jak často se zato mění v tragédii
sny uskutečněné.
Dygat

Co jsi zdědil po svých otcích,
toho musíš dobýt,
abys to skutečně měl.
Goethe

I když svět jde kupředu,
mládí musí stále začínat od začátku.
Goethe

Staří jsme - ale jsme chytří?
Goethe

Člověk má za to,že musí být starý, aby byl chytrý;
v podstatě ale má člověk s příbývajícími lety co dělat,
aby se udržel tak chytrý, jako byl.
Goethe

Mládí není období života,
ale duševní stav.
Goethe

Zestárnout není umění - umění je to snést.
Goethe

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Goethe

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
Hemingway

Vychovávání je věc rodinná; z rodiny vychází
a do ní se zpravidla vrací.
Herbart

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let.
Hubbard

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
Chaplin

Mladý může být každý; dlouho ale trvá, než se do toho vpravíme.
Churchill

V mém věku si už nemohu dovolit, abych se cítil špatně.
Churchill

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.
Iacocca

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti,
ale proto, že přestává naděje.
Jean Paul

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí.
Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.
Konfucius

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši,
když je dělá na tváři.
Montaigne
 

Sex bez lásky je celkem nesmyslný zážitek,
ale mezi všemi nesmyslnými zážitky si stojí hodně vysoko.
Fulghum Robert

Být věrný tělem, ale ne v duchu
anebo zůstat věrný v myšlenkách, ale ne tělem :
to bývá dost nebezpečný typ lásky.
Fulghum Robert

Láska obvykle trvá léta, sex minuty:-)
Fulghum Robert

Stará láska a nové pyžamo,jsou nebezpečné.
Fulghum Robert

Z žen jsme se narodili, a snažíme do nich vracet.
Kopecký Miloš

Zapomeňte na komplexy.
Pawlowská Halina

Sex je pro všechny.
Pawlowská Halina

Zapomeňme na dospělost a hrajme si.
Pawlowská Halina

LÁSKA

"Nabídnout přátelství zamilovanému je jako darovat chléb žíznivému."
Španělské přísloví

"Ten kterého milujeme, je jediný nebezpečný protivník."
L. Aragon

"Člověk bez lásky je jen mrtvola na dovolené."
E. M. Remarque

"Zrcadlo lásky je slepé."
Arabské přísloví

"Láska je partie karet: všichni v ní podvádějí. Muži aby vyhráli, ženy, aby neprohrály."
A. Hitchcock

"Největší zázrak lásky spočívá v tom, že se člověk na čas přestane ohlížet za jinými."
F. de la Rochefoucauld

"Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak."
G. Ch. Lichtenberg

"Láska tichošlápka kovaříčka je mnohem vášnivější než láska rozeřvané cikády."
Japonské přísloví

"Vzpomene-li si člověk na čas, kdy miloval, zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo."
F. Mauriac

"Láska je jako polévka, první lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené."
J. Moreaunová

"Statistiky potvrzují, že víc lidí se z lásky rozvádí, než žení."
Ž. Petan

"Kdo v lásce věří na zázraky, ten je ztracen."
E. M. Remarque

"Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska !"
W. Shakespeare

"Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku."
G. B. Shaw

"Milovat znamená trpět, nemilovat znamená zemřít."
H. Taine

"Každý boj s láskou je předem prohraný."
Heliodoros

"Když tě miluji, co je ti po tom."
Goethe

"Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná."
Shaw

Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.
Karel Čapek

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
Karel Čapek

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
Marcus Tullius Cicero

Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.
Johann Wolfgang von Goethe

Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.
Johann Wolfgang von Goethe

Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.
Johann Wolfgang von Goethe

Korunou života, nevyčerpatelnou radostí - jsi ty, lásko!
Johann Wolfgang von Goethe

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme.
Johann Wolfgang von Goethe

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.
Oscar Wilde

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí.
Oscar Wilde

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.
Oscar Wilde

Milostný příběh by nikdy neměl začínat citem. Měl by začít vědou a končit finančním narovnáním.
Oscar Wilde

Jediné vítězství nad láskou je útěk.
Napoleon Bonaparte

Láska má býti požitkem, nikoli mukou.
Napoleon Bonaparte

Ženy by byly mnohem víc okouzlující, kdyby jim člověk mohl padnou do náruče, aniž by jim zároveň padl do rukou.
Ambrose Gwinett Bierce

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.
Karel Čapek

Ženy jsou korouhvičky, které se nezastaví, dokud nezrezivějí.
Johann Wolfgang von Goethe

Když ženy rodí, zaříkávají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.
Johann Wolfgang von Goethe

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.
Oscar Wilde

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci.
Oscar Wilde

Obyčejné ženy se vždycky utěší. Některé tím, že si začnou libovat v sentimentálních barvách. Jakživ nevěřte ženě, ať je jakkoliv stará, která nosí světlefialové barvy, nebo ženě přes pětatřicet, která má ráda růžové stužky. To vždycky znamená, že jde o ženy s historií. Jiné zas nalézají velikou útěchu v tom, že najednou začnou objevovat dobré vlastnosti u svých manželů. Chlubí se člověku do tváře svým manželským štěstím, jako kdyby šlo o nějaký úžasně okouzlující hřích. Vždycky si najdou nějakou útěchu. A to jsem se ještě nezmínil o té nejdůležitější... Že si žena opatří obdivovatele některé jiné ženy, když přijde o vlastního.
Oscar Wilde

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.
Oscar Wilde

Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech.
Oscar Wilde

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.
Oscar Wilde

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě.
Oscar Wilde

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému.
Oscar Wilde

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.
Oscar Wilde

Žena není žádný génius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile.
Oscar Wilde

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat.
Oscar Wilde

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost.
Napoleon Bonaparte

Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a pláč. Naštěstí nemohou použít obě současně. (1818)
Napoleon Bonaparte

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.
Napoleon Bonaparte

Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka.
Napoleon Bonaparte

Příroda tomu chtěla, aby ženy byly našimi otrokyněmi ... ony jsou naším vlastnictvím, ne my jejich. Patří nám, stejně jako stromy plodící ovoce patří sadaři. Co je to za šílenou myšlenku požadovat rovnoprávnost pro ženy. Ženy nejsou nic jiného, než stroje na výrobu dětí.
Napoleon Bonaparte

Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Jen málokterá ctnostná žena nemá svého údělu po krk.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.
Alphonse Allais

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
Achard

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
Achard

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí
Joseph Joubert

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu
Jean Jacques Rousseau

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
Sigmund Freud

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů?
Marie von Ebner-Eschenbachová

Korunou každé ženy je láska
Euripidés

Když Ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě Ti nechá pootevřené okno.
Giacomo Girolamo Casanova

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním.
Jean Paul

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic.
Honoré de Balzac

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.
Voltaire

Nejsilnější voda na světě jsou ženské slzy.
John Morley

Největším ze všech majetků je krása ženy.
Johann Christopher Friedrich Schiller

V očích milující ženy je i osel filozofem.
Anton Pavlovič Čechov

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy.
William Shakespeare

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.
Immanuel Kant

Pokud pochybujeme o srdci ženy, nemáme kdy hodnotiti její tvář.
Francois-René de Chateaubriand

Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout.
Immanuel Kant

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.
Fridrich Nietze

Získat ženu je rozhodně snažší, než se jí zbavit.
Moliére

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným.
Oscar Wilde

Domov je pravou školou zdvořilosti, která má v ženě nejpraktičtějšího učitele.
Samuel Smiles

Nejlepší způsob, jak se zbavit ženy: ukázat jí jen na několik dní způsob života, který jí můžeš poskytnout.
Erich Maria Remarque

Ženy mohou být zbožňovány nebo opouštěny. Nic mezi tím.
Erich Maria Remarque

Snem ženy je mít malou nohu, a žít na velké.
Julian Tuwim

Žena je vytrvalejší v nenávisti než v lásce.
Carlo Goldoni

Jenom žena ví, čeho je žena schopna.
William Somerset Maugham

Voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena však bojuje a vítězí jediným pohledem.
Aert van der Neer

Žena, která chce odmítnout, řekne pouze ne. Žena, která vysvětluje, chce, aby ji přemluvili.
Alfred de Musset

Kdyby tak bylo možné padnout do náruče ženy, a přitom se nedostat do jejich rukou.
Henri Millon de Montherlant

Co jsi pro ženu udělal, na to může zapomenout, ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni neudělal.
André Maurois

Ženy jsou rozené právničky. Nikdy nemluví přesvědčivěji, než když jsou v neprávu.
William Somerset Maugham

Každý uskutečněný i neuskutečněný hrdinský čin byl dílem ženy.
Mór Jókai

Žena je hádankou, dítě jejím rozluštěním.
Victor Hugo

Žena raději podlehne násilí než vlastní slabosti. Pak to vypadá tak, že ji násilím vzali to, co by byla stejně dobrovolně darovala.
Denis Diderot

Vynalézavost ctnostných žen je bezmezná. Chtěly by mít veškerou svůdnost neřesti a přitom zůstat čistá
Honoré de Balzac

Žena je předmět, který můžeš studovat jak chceš, vždy v něm najdeš něco zcela nového.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.
William Shakespeare

Ženy jsou nejsilnější, když se vyzbrojí svou slabostí.
George Sandová

Ženy nás insprirují k velkým činům, a pak nám brání v jejich uskutečnění.
Victor Hugo

Emancipace ženy je měřítkem emancipace celé společnosti.
Alexandre Dumas starší

Každá žena má přednosti vlastní jenom jí samé.
Honoré de Balzac

Ženy jsou sfingy bez tajemství.
Oscar Wilde

Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž.
Karel Toman

Žádná žena neuvěří mužovým přísahám.
Gaius Valerius Catullus

Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.
Karel Čapek

Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.
Samuel Butler

Jediný způsob jak se chovat k ženám: je-li krásná, útoč na ni, je-li ošklivá, vezmi útokem jinou.
Oscar Wilde

Je jeden jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel nikdo ho nezná.
Charles Spencer Chaplin

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se.
 


Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Sebeláska je největší ze všech lichotníků.
Francois Duc de la Rochefoucauld

První láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Člověk si uchová první lásku - dokud nepřijde druhá.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Ptají-li se milenci jeden druhého, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, nýbrž proto, aby slyšeli, že nebudou muset odejít nikdy.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Pravý muž se může zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Láska dovede i z génia udělat tupce a z tupce génia.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Příležitostné lásky se ve všem podobají lásce opravdové, až na to, že to není láska.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Některý člověk se má tak rád, že si i v lásce vystačí se svým vlastním citem a vůbec k němu nepotřebuje toho, koho miluje.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Láska propůjčuje své jméno i vztahům, s nimiž má společného asi tolik co král s králíkem.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Člověku, který miluje příliš, je právě tak těžké se zavděčit, jako když už nemiluje vůbec.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Opravdová láska, to je jako zjevení bílé paní: kdekdo o tom mluví, ale kdo to zažil?
Francois Duc de la Rochefoucauld

Stálost v lásce nezasluhuje ani chválu ani odsouzení: dokud cit trvá, nedá se odvolat, a když přetrvá, nedá se vyvolat.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Kdo umí odolat láskám náhodným, umí horoucně a vytrvale milovat v lásce opravdové: slabé povahy, kterými neustále zmítají nějaké city, je téměř nikdy neprožívají doopravdy.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách už jen samo milování.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze rozpoznat.
Stefan Andres

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání.
Achard

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.
Achard

Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost.
Svatopluk Čech

Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my.
Francois Duc de la Rochefoucauld

Stále umírá a nikdy umírat nepřestane ten, kdo miluje.
Matteo Bandello

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný, ale i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.
Francois-René de Chateaubriand

Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.
Aert van der Neer

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
Mark Twain

Láska je touha po kráse.
Torquato Tasso

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.
Jaroslav Vrchlický

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.
Jaroslav Vrchlický

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme.
Johann Wolfgang von Goethe

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
Stendhal

Láska je slepá, proto miluje tmu.
Sacha Guitry


Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.
Oscar Wilde

I nešťasná láska je krásná, je-li oboustranná.
Olga Scheinpflugová

Lásku a kašel neutajíš.
Walther von der Vegelweide

Lásku nelze vyléčit bylinkami.
Publius Ovidius Naso

Pro milujícího není nic obtížné.
Marcus Tullius Cicero

Láska žije pouze z důvěry.
Honoré de Balzac

Láska nemá jen pálit, ale i hřát.
Johann Wolfgang von Goethe

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub.
Honoré de Balzac

Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno.
Honoré de Balzac

V lásce se střídá radost i bolest.
George Gordon Noel Byron

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.
André Maurois

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.
André Maurois
Nejstarší a největší láska je láska k životu.
Plútarchos

Se skutečnou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?
Francois Duc de la Rochefoucauld

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.
Platón

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie.
Oscar Wilde

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
Voltaire

Láska je druh války.
Publius Ovidius Naso

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
Jean Paul

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se.
Paul Valéry

Láska je penězokaz, který mění halíře na zlatky, ale často i zlatky na halíře.
Honoré de Balzac

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit.
Paul Valéry

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělý a končí tím, že touží být osamělý.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.
Stendhal

Láska nezná stáří.
Stendhal

Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost.
Bertrand Arthur William Russell

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář